Miljö

Vi är ett miljödiplomerat företag vilket innebär att vi tar ansvar och aktivt arbetar för en bättre miljö. Vår personal utbildas kontinuerligt i miljömedvetenhet. Exempelvis utbildas alla chaufförer inom Eco driving, för att på så sätt minska utsläppen. Fler områden inom miljö som vi arbetar med är:

egelbundet mätningar av bränsleförbruknin
gen/fordon för att kunna
påverka koldioxidutsläppet/km
  • Regelbundna mätningar av bränsleförbrukning för våra fordon för att påverka       koldioxidutsläpp per km
  • Underhåll och tvätt av fordon med miljöanpassade produkter i miljögodkända tvättanläggningar
  • Planering av transport för att undvika tidspress och s.k. "tomma kilometer"
  • Miljöanpassade kontorsrutinerför att hushålla med resurser och energi

Ett långsiktigt mål för företaget är att satsa på miljöneutrala fordon.

Kriterier för att erhålla miljödiplom
För att bli diplomerad ska företaget uppfylla ett flertal miljökriterier. Kriterierna gäller bland annat lokaler, kontor, kemikalier, källsortering, inköp, förpackningar och transporter. Ett företag blir miljödiplomerat för ett år i taget och diplomeringen utfärdas av Miljöstrategen enligt svensk miljöbas. Läs mer på www.miljostrategen.se

Miljö
Starkeborg